TARRA Compact 400

Opis urządzenia

TARRA Compact 400/400 UV – olbrzymia moc myjąca w kompaktowej formie

TARRA Compact 400 to myjnie przeznaczone do mycia detali metodą natryskowo - zanurzeniową.  Urządzenie bardzo efektywnie usuwa zanieczyszczenia powierzchni takie jak tłuszcze, smary, osady czy też inne pozostałości po rożnego rodzaju obróbce. Rozmiar komory roboczej urządzenia Compact 400 umożliwia użycie podczas jednego cyklu dwóch koszy o rozmiarach 650 x 470 x 300 mm lub jednego dużego kosza o rozmiarach 940x650x300 mm. Urządzenie w zależności od modelu wyposażone jest w 2 lub 3 zbiorniki procesowe do mycia i płukania.

Po załadowaniu detali do kosza procesowego i umieszczenia go w komorze procesowej realizowany jest proces mycia natryskowego oraz zanurzeniowego z wykorzystaniem systemu oczyszczania ultradźwiękami( model 400 UV). Po procesie mycia następuje proces płukania wspomaganego obrotowym ruchem kosza. Suszenie detali jest realizowane za pomocą nadmuchu gorącym powietrzem oraz w wybranych modelach również metodą suszenia próżniowego.

W celu utrzymania kąpieli myjącej w czystości i wydłużenia jej żywotności, cyklicznie uruchamiany jest proces odolejania kąpieli myjącej. Czystość cieczy procesowych mycia i płukania zapewniają filtry zamontowane pomiędzy pompą mycia/płukania a kolektorem natryskowym.

Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania do sześciu różnych programów mycia, płukania oraz suszenia. Każdy z procesów: mycie, płukanie bądź suszenie realizowany jest niezależnie. Zmiana wykonywanego programu możliwa jest jedynie w sytuacji kiedy nie jest realizowany żaden proces w komorze procesowej.

Intuicyjna obsługa urządzenia możliwa jest poprzez w pełni programowalny panel HMI  oraz zestaw przycisków sterowania. Zastosowane rozwiązania pozwalają na efektywne mycie różnego rodzaju detali w jednym urządzeniu myjącym przy zachowaniu wydłużonej żywotność kąpieli, a co za tym idzie oszczędności związane z jej wymianą oraz ograniczony wpływ na środowisko naturalne.

Myjnia TARRA Compact 400 może zostać opcjonalnie wyposażona w system suszenia próżniowego. Dzięki temu wyposażeniu możliwe jest suszenie dużej ilości detali w krótkim czasie. Zaawansowana technologia dogrzewania mytych części pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności przy racjonalnym wykorzystaniu energii elektrycznej.

Myjnie TARRA Compact 400  posiadają możliwość opcjonalnego wyposażenia w technologię mycia metodą ultradźwiękową.

TARRA Compact 400  to:

  • Dwie lub trzy duże wanny mycia – rzadsza wymiana kąpieli
  • Duża komora – większa wydajność mycia przy jednym cyklu
  • Rozmieszczenie dysz natryskowych w bezpośrednim sąsiedztwie mytych detali.
  • System odprowadzania kąpieli z komory roboczej pozwala na ograniczenie mieszania się kąpieli myjącej i kąpieli płuczących. Ciecz z komory roboczej odprowadzana jest grawitacyjnie bezpośrednio do zbiornika.
  • Zmiennobarwne oświetlenie komory roboczej za pomocą diod LED - łatwa identyfikacja statusu prowadzonego w danej chwili bez konieczności szczegółowego sprawdzania na panelu operacyjnym.

Przykładowe zastosowania:

  • mycie i odtłuszczanie detali po obróbce mechanicznej
  • mycia w roztworach wodnych detali wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych
  • usuwanie opiłków
  • mycie detali o skomplikowanych kształtach 

 

Dane techniczne

 

Tarra COMPACT 400

Tarra COMPACT 400UV

Rozmiar urządzenia

[dł. x szer. x wys.]

3630 x 2540 x 2344 mm

System czyszczący z koszem obrotowym

TAK

TAK

Mycie natryskowe

TAK

TAK

Mycie zanurzeniowe

TAK

TAK

Płukanie natryskowe

TAK

TAK

Płukanie zanurzeniowe

OPCJA

OPCJA

Suszenie próżniowe

BRAK

TAK

Mycie ultradźwiękowe

OPCJA

OPCJA

Oświetlenie komory roboczej

TAK

TAK

Komora robocza pracująca w podciśnieniu

BRAK

TAK

Suszenie nadmuchem gorącego powietrza

TAK

TAK

Rozmiary kosza procesowego

2 kosze 650x470x300

lub 1 kosz 940x650x300

2 kosze 650x470x300

lub 1 kosz 940x650x300

Maksymalny załadunek kosza

100kg

(2 x 50kg)

100kg

(2 x 50kg)

Pojemność zbiorników myjących

Zbiornik 1: min 900l
Zbiornik 2: min 300l
Zbiornik 3: min 300l

Zbiornik 1: min 900l
Zbiornik 2: min 300l
Zbiornik 3: min 300l

Zapytaj o ten produkt
Powrót do ofert