Współpraca z Lubelską Wytwórnią Dźwigów Osobowych Lift Service S.A.

Opis realizacji

Dla Lubelskiej Wytwórni Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy urządzenie do mycia i fosforanowania w roztworach wodnych wyrobów wykonanych z metalu, w celu usunięcia zanieczyszczeń takich jak tłuszcze, smary, osady,  pozostałości po obróbce mechanicznej itp. oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Ponadto urządzenie pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia rozwinięcia powierzchni, co jest zjawiskiem szczególnie pożądanym w procesie nakładania farb proszkowych. Urządzenie składa się z 3 komór (wanien), w których realizowane są poszczególne procesy.
W pierwszej komorze odbywa się proces mycia z fosforanowaniem z systemem oczyszczania ultradźwiękami z dodatkiem preparatu do chemicznej obróbki powierzchni. Wyroby poddawane są procesowi mycia i fosforanowania, który jest wspomagany ultradźwiękami. W celu utrzymania kąpieli myjącej w czystości i wydłużenia jej żywotności po zakończeniu pracy ultradźwięków automatycznie uruchamia się proces filtracji oraz następuje spłukiwanie zanieczyszczeń olejowych z lustra kąpieli myjącej.

W drugiej komorze realizowany jest proces płukania z wymuszonym obiegiem cieczy. Po zanurzeniu wyrobów w cieczy następuje płukanie wspomagane ruchem cieczy wymuszonym pompą.

W trzeciej komorze przeprowadzany jest proces suszenia. Realizowany on jest nadmuchem gorącego powietrza. Wilgotne powietrze usuwane jest na zewnątrz urządzenia systemem wentylacyjnym. W celu uniemożliwienia kontaktu z gorącym powietrzem, komora trzecia została wyposażona w sterowaną pneumatycznie pokrywę.

Urządzanie myjące dostarczone przez GT85 Polska bezpośrednio poprawiło jakość przygotowania elementów stalowych wykonywanych przez Liftservice S.A. w zakładzie produkcyjnym w Lublinie.

Zobacz też

Współpraca z SANDEN Manufacturing Poland

Firma GT85 Polska dostarczyła firmie SANDEN Manufacturing Poland dedykowane rozwiązania w zakresie technologii mycia jak i systemów pomiarowych oraz automatyzacji z użyciem robotów przemysłowych.

czytaj całość

Stanowisko zrobotyzowane w branży automotive

Aplikacja stworzona została przez firmę GT85 Polska dla klienta końcowego z branży motoryzacyjnej, będącego dostawcą Tier 2 w łańcuchu dostaw, produkującego elementy podwozia.

czytaj całość

Współpraca z firmą MCS - Machining and Casting Systems

W 2012 roku GT85 Polska nawiązała współpracę z firmą MCS Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach. Profil produkcji firmy MCS obejmuje: obróbkę mechaniczną odlewów wykonanych z aluminium, żeliwa szarego i sferoidalnego oraz odkuwek.

czytaj całość