Praktyki

Cel praktyki:
Nabycie umiejętności i predyspozycji do pracy jako inżynier konstruktor. Aktywne wsparcie w pracach projektowych zespołu konstruktorów. Zapoznanie Praktykanta z organizacją firmy w szczególności organizacji pracy  w dziale projektowania konstrukcji. Nabycie umiejętności lub pogłębienie znajomości obsługi programu do projektowania 3D /preferowany SOLID EDGE/.  


Oczekiwany kierunek studiów, rok studiów, uczelnia:
Mechaniczny/Budowa maszyn i pokrewne. 
Pożądane jest ukończenie trzech lat studiów technicznych.


Termin i okres trwania praktyki:
Dwa/trzy miesiące w terminie ustalonym z kandydatem.


Opiekun Praktyki:
Kierownik Zespołu, Lider Konstruktorów


Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@gt85.com.pl wraz ze wskazaniem konkretnej praktyki oraz klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę GT85 Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb zarówno obecnej jak i przyszłych rekrutacji związanych z praktykami lub stażami lub ofertami pracy. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że administratorem danych osobowych jest GT85 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-210 ), ul. Tokarska 9B. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji, staży oraz praktyk. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest wymagane. Podanie innych danych osobowych przez kandydata jest dobrowolne. Jednocześnie potwierdzam, że przekazane przeze mnie dane są prawdziwe i rzetelne.

Złóż aplikacje

Cel praktyki:
Nabycie umiejętności wykonania typowych prac  elektromonterskich. Doskonalenie umiejętności i obsługi programów do projektowania schematów elektrycznych, pneumatycznych / preferowany EPLAN /.  Nabycie umiejętności i predyspozycji do pracy jako inżynier automatyk . Aktywne wsparcie w pracach projektowych zespołu automatyków.  Zapoznanie Praktykanta z organizacją firmy w szczególności z charakterem i organizacją pracy zespołu automatyków.


Oczekiwany kierunek studiów, rok studiów, uczelnia:
Mechaniczny/Budowa maszyn i pokrewne. 
Pożądane jest ukończenie trzech lat studiów technicznych.


Termin i okres trwania praktyki:
Dwa/trzy miesiące w terminie ustalonym z kandydatem.


Opiekun Praktyki:
Lider Zespołu Automatyków


Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@gt85.com.pl wraz ze wskazaniem konkretnej praktyki oraz klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę GT85 Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb zarówno obecnej jak i przyszłych rekrutacji związanych z praktykami lub stażami lub ofertami pracy. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że administratorem danych osobowych jest GT85 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-210 ), ul. Tokarska 9B. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji, staży oraz praktyk. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest wymagane. Podanie innych danych osobowych przez kandydata jest dobrowolne. Jednocześnie potwierdzam, że przekazane przeze mnie dane są prawdziwe i rzetelne.

Złóż aplikacje

Cel praktyki:
Poszerzenie umiejętności czytania rysunku i doboru odpowiedniej technologii do wykonania zlecanych detali. Aktywne wsparcie  w pracach działu: przy  tworzeniu listy potrzeb materiałowych, przy  programowaniu  pracy obrabiarek CNC. Zapoznanie Praktykanta z organizacją firmy w szczególności z parkiem maszynowym i pracami wykonywanymi w dziale  obróbki materiałowej.


Oczekiwany kierunek studiów, rok studiów, uczelnia:
Budowa maszyn, Inżynieria materiałowa.
Pożądane jest ukończenie trzech lat studiów technicznych.


Termin i okres trwania praktyki:
Jeden/dwa miesiące w terminie ustalonym z kandydatem.


Opiekun Praktyki:
Kierownik zespołu obróbki materiałowej

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@gt85.com.pl wraz ze wskazaniem konkretnej praktyki oraz klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę GT85 Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb zarówno obecnej jak i przyszłych rekrutacji związanych z praktykami lub stażami lub ofertami pracy. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że administratorem danych osobowych jest GT85 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-210 ), ul. Tokarska 9B. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji, staży oraz praktyk. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest wymagane. Podanie innych danych osobowych przez kandydata jest dobrowolne. Jednocześnie potwierdzam, że przekazane przeze mnie dane są prawdziwe i rzetelne.

Złóż aplikacje
Praktyka w Dziale Warsztatowo-Montażowym

Cel praktyki:
Poszerzenie umiejętności czytania rysunków, dokumentacji projektowej urządzeń konstruowanych  w środowisku SOLIDWORKS. Aktywne wsparcie w planowaniu  i nadzorowaniu prac warsztatowych przy realizowanych projektach. Zapoznanie Praktykanta z organizacją firmy w szczególności w dziale produkcji i montażu urządzeń.


Oczekiwany kierunek studiów, rok studiów, uczelnia:
Mechanika - Zarządzanie i  Inżynieria Produkcji, Budowa maszyn.
Pożądane jest ukończenie trzech lat studiów technicznych.


Termin i okres trwania praktyki:
Jeden/dwa miesiące w terminie ustalonym z kandydatem.


Opiekun Praktyki:
Kierownik Warsztatu

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@gt85.com.pl wraz ze wskazaniem konkretnej praktyki oraz klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę GT85 Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb zarówno obecnej jak i przyszłych rekrutacji związanych z praktykami lub stażami lub ofertami pracy. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że administratorem danych osobowych jest GT85 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-210 ), ul. Tokarska 9B. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji, staży oraz praktyk. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest wymagane. Podanie innych danych osobowych przez kandydata jest dobrowolne. Jednocześnie potwierdzam, że przekazane przeze mnie dane są prawdziwe i rzetelne.

Złóż aplikacje
Powrót do ofert